Rodziny zastępcze z Zawierciańskiego świętowały na pikniku w Siewierzu
W ubiegły czwartek, 22 czerwca, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu zorganizowało piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Wydarzenie odbyło się w malowniczym gospodarstwie "Alpaki z Jury" w Siewierzu, przyciągając licznych uczestników i oferując wiele atrakcji.

Inauguracja przez Starostę Powiatu Zawierciańskiego

Oficjalne rozpoczęcie pikniku miało miejsce dzięki przemówieniu Teresy Muchy-Popiel, Starosty Powiatu Zawierciańskiego. Starosta serdecznie przywitała dzieci, wręczając im kosz pełen słodkości. W swoim wystąpieniu podziękowała rodzinom zastępczym za ich trud oraz poświęcenie w opiece nad dziećmi. "Rodziną zastępczą nie przestaje się być..." - podkreśliła, odwołując się do własnych doświadczeń w tej roli.

Życzenia i zachęty od Sekretarza Powiatu

Tomasz Dzierżanowski, Sekretarz Powiatu, również złożył życzenia obecnym rodzinom zastępczym, jednocześnie zachęcając najmłodszych do aktywnego uczestnictwa w przygotowanych zabawach. Jego słowa były inspiracją do wspólnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu, w otoczeniu alpak i innych atrakcji.

Różnorodne atrakcje dla uczestników

Piknik obfitował w różnorodne atrakcje. Dzieci mogły skorzystać z toru pontonowego, przejażdżek buggy, spotkań z alpakami, dmuchanego toru przeszkód, malowania twarzy i tatuaży oraz animacji. Dodatkowo, uczestnicy mogli spróbować swoich sił w grze terenowej z nagrodami oraz w ćwiczeniach zorganizowanych przez Strażaków. Było to idealne miejsce, aby na chwilę zapomnieć o codziennych obowiązkach i cieszyć się wspólnie spędzanym czasem.

Podsumowanie wydarzenia przez dyrektorkę PCPR

Dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Bożena Gwizdek, wyraziła swoje zadowolenie z przebiegu pikniku: "Obecność rodzin, ich czynne uczestnictwo w pikniku oraz zadowolenie dzieci były dla nas najcenniejszym podziękowaniem. Przez cały czas towarzyszyły nam uśmiechy i radość ze wspólnie spędzanego czasu. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność."

Frekwencja i różnorodność uczestników

W pikniku wzięło udział ponad 160 osób, w tym rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe oraz zawodowe, pełniące funkcje pogotowia rodzinnego i rodzinnego domu dziecka. Tak liczny udział świadczy o dużym znaczeniu i potrzebie organizacji takich wydarzeń, które integrują społeczność lokalną i promują wartości rodzinne.

To był niezapomniany dzień dla wszystkich uczestników, pełen radości, uśmiechów i wspólnych chwil, które na długo pozostaną w pamięci.


Na podst. Powiat