Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przekazuje ważne informacje dla Rolników i Kół Gospodyń Wiejskich.