Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pana Ryszarda Zamory

Radnego Rady Miejskiej w Zawierciu w kadencji 2018 – 2023 r.

Rodzinie, przyjaciołom i wszystkim bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

 

Prezydent Miasta Zawiercie,

Przewodnicząca Rady Miejskiej wraz z Radnymi