Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zawiercie

W sobotę (1 sierpnia) o godz. 17 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W ramach testu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu. Trening zostanie przeprowadzony na podstawie § 8 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz.96).