Już 27 września 2022 roku w Zawierciu przy ulicy Paderewskiego 51A, odbędzie się debata społeczna pod tytułem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym !". Akcja ma na celu zwiększenie świadomości uczestników ruchu drogowego oraz zmniejszenie ilości kolizji, a także wypadków. Serdecznie zapraszamy!

W dniu 27 września 2022 roku przy ulicy Paderewskiego 51A gdzie mieści się sala konferencyjna spółdzielni mieszkaniowej „Hutnik”, o godzinie 11:00 odbędzie się debata społeczna pod tytułem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym !". Działanie ma na celu ograniczenie ilości kolizji oraz wypadków w mieście Zawiercie, zapoznanie grupy docelowej z analizą zdarzeń w podległym rejonie, a także zwiększenie świadomości wszystkich uczestników ruchu drogowego. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby chętne do udziału w debacie.