UM Zawiercie zaprasza na konsultacje ws. opieki nad zwierzętami bezdomnymi
W trosce o dobrostan zwierząt, Zawiercie zaprasza mieszkańców do aktywnego udziału w kształtowaniu przyszłości naszych czworonożnych przyjaciół. Rozpoczynają się konsultacje społeczne, które mają na celu przyjęcie nowego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie gminy w nadchodzącym roku.
  1. Zawiercie angażuje społeczność w sprawy bezdomnych zwierząt.
  2. Konsultacje dotyczą programu na rok 2024.
  3. Program ma na celu opiekę i zapobieganie bezdomności zwierząt.

Ruch społeczny w kierunku lepszego jutra dla bezdomnych zwierząt w Zawierciu nabiera tempa. Urząd Miasta Zawiercie otwiera przestrzeń dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, którzy chcą mieć realny wpływ na losy zwierząt bezdomnych oraz pracować nad zapobieganiem ich bezdomności w przyszłości. Jest to szansa, aby wspólnie przyczynić się do rozwoju i wdrożenia skutecznych rozwiązań, które będą stanowić fundament dla "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawiercie na rok 2024".

Współpraca społeczności lokalnej i władz miasta ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zwierzętom bezdomnym godnych warunków życia oraz szansy na znalezienie nowych, kochających domów. To nie tylko gest solidarności z naszymi mniejszymi braćmi, ale również krok w kierunku budowania bardziej odpowiedzialnej i empatycznej wspólnoty. Każdy głos ma znaczenie, a każda sugestia może przyczynić się do tego, by Zawiercie stało się przyjaznym miejscem dla wszystkich jego mieszkańców - niezależnie od gatunku.

Włączając się w konsultacje, mieszkańcy mają wyjątkową okazję, by wypowiedzieć się na temat kształtu przyszłych działań na rzecz zwierząt. To właśnie teraz możemy wspólnie zadbać o to, by każde bezdomne zwierzę znalazło swoje szczęśliwe miejsce na Ziemi, a problem bezdomności zwierząt został zminimalizowany. Niech ten wspólny projekt stanie się dowodem na to, że empatia i odpowiedzialność mogą iść w parze z konkretnymi działaniami.


Na podst. UM Zawiercie