Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zawiercie

Działalność spółek wodnych oraz ocena stanu melioracji na terenie powiatu zawierciańskiego była tematem Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Niestety, w obradach nie uczestniczyli reprezentanci Wód Polskich ani Związek Spółek Wodnych w Zawierciu, do których radni mieli sporo pytań.