Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zawiercie

Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, działania profilaktyczne i interwencyjne związane z podnoszeniem świadomości zagrożeń związanych z używaniem dopalaczy oraz koszty utrzymania placówek oświatowych prowadzonych przez powiat w latach 2017-2018 – to główne tematy obradującej dziś w Starostwie Komisji Edukacji. W spotkaniu uczestniczyli na zaproszenie radnych – m.in. dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pedagodzy. Dyrektorzy zwracali uwagę na potrzebę zatrudnienia w każdej z placówek psychologa – na etat, część etatu lub w formie dyżuru. Młodzież w wieku licealnym często nie radzi sobie z problemami w życiu osobistym, pojawiają się stany depresyjne i konieczność wsparcia ze strony dorosłych. Pomoc w rozwiazywaniu problemów na tym etapie, pomoże ograniczyć wśród młodych ludzi chęć sięgania po używki.

Małgorzata Benc, Przewodnicząca Rady Powiatu zaproponowała, by wspólnie ze szkołami i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną wypracować w powiecie zawierciańskim działania, które będą miały charakter długofalowy - dlatego poprosiła o włączenie się w ten proces panią Halinę Bulską - Sobusik, certyfikowaną specjalistkę w zakresie psychoterapii uzależnień oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierownik Poradni Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, a jednocześnie psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego. Pani Halina mówiła o potrzebie dobrego zdiagnozowania problemu, działaniu zespołowym – pracy z całą rodziną (rodzice, rodzeństwo) i zbudowaniu systemu profilaktyki – żeby np. nauczyciel widząc problem, wiedział co robić dalej, dokąd pokierować młodego człowieka. To wymaga też wzajemnego systemu wsparcia – współpracy szkół, poradni, młodzieży i rodziców. Dyrektorzy wyrazili swoje poparcie dla opracowania wspólnego programu.