System rekuperacji a oszczędność energii - ile możesz zyskać w 2024?

Wentylacja jest niezwykle ważnym systemem w każdym obiekcie. Niejednokrotnie jednak naraża na powstawanie strat, związanych z wymianą nagrzanego w pomieszczeniach powietrza na chłodne powietrze z zewnątrz. Czy możliwe jest ograniczenie tego efektu i tym samym uzyskanie oszczędności energii? Ile można zyskać, instalując rekuperację w 224 roku?

System rekuperacji – jak działa?

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, popularnie zwany systemem rekuperacji, jest instalacją opartą o obieg powietrza wymuszany napędzanymi elektrycznie wentylatorami. Dodatkową funkcją jednostki centralnej tego systemu wentylacji – rekuperatora, jakie oferowane są przez Ventido – Hurtownia Wentylacji – jest wychwytywanie energii cieplnej z powietrza ogrzanego już w domu, które jako zużyte jest usuwane z obiektu, i przekazanie jej do kanału nawiewnego, celem podniesienia temperatury powietrza świeżego, jakie wtłaczane jest do wnętrza nieruchomości.

Oszczędność z rekuperacją – dla kogo?

System rekuperacji jest niezwykle powszechnym rozwiązaniem, stosowanym niemal jako system podstawowy w nowoczesnych nieruchomościach. Rekuperacja w domu, tak i rekuperacja w firmie, stanowi źródło bardzo wysokich oszczędności – przede wszystkim w zakresie zredukowania kosztów ogrzewania. Rekuperacja jest systemie, który z powodzeniem, efektywnie obsługiwać może małe domy jednorodzinne, jak i większe obiekty. Kto może skorzystać z oszczędności oferowanych przez rekuperację? Zarówno właściciele domów jednorodzinnych, bliźniaków, budynków wielorodzinnych, jak i właściciele biur, przedsiębiorstw czy wielkopowierzchniowych obiektów.

Rekuperacja a oszczędności – o ile mogę zredukować koszty?

O ile zmniejszą się rachunki za ogrzewanie, jeśli korzystam z rekuperacji? Jak mają się oszczędności na ogrzewaniu w przyrównaniu do kosztów utrzymania funkcjonalności rekuperacji? Wszystko uzależnione jest od indywidualnej sytuacji danego inwestora – charakterystyki budynku, jakości instalacji i rodzaju zastosowanego rekuperatora. Redukcja kosztów ogrzewania może osiągnąć nawet 95% - taką bowiem skuteczność odzysku ciepła zapewnia najbardziej efektywny wymiennik stosowany we współczesnych rekuperatorach.

Rekuperacja 2024 – opłacalność inwestycji

Czy zyski z zainstalowania rekuperacji warte są kosztów, jakie należy ponieść? W 2024 roku zdecydowanie tak. W dalszym ciągu bowiem obowiązywać będą przepisy umożliwiające skorzystanie z dofinansowań do zakupu i montażu rekuperacji jako systemu zwiększającego termoizolacyjność domu - a zatem jako element termomodernizacji budynku. Już zatem na etapie inwestycyjnym możliwe jest zniesienie części kosztów związanych z założeniem rekuperacji. Dodatkowo - przez kolejne 3 lata od zakończenia inwestycji wciąż można odpisywać koszty na nią poniesione od dochodu - w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Jak zmaksymalizować oszczędności z systemem rekuperacji?

Czy można wpłynąć na wysokość oszczędności uzyskiwanych z systemem rekuperacji? Zdecydowanie tak. Aby rekuperacja przynosiła jak największe korzyści, należy zadbać o dopasowanie systemu – przede wszystkim jednostki centralnej – do charakterystyki danego obiektu i jego użytkowników, jej prawidłowy, profesjonalny montaż, gwarantujący odpowiednią szczelność i odizolowanie termiczne izolacji, zadbać o jak najlepszą termoizolacyjność budynku – dzięki czemu zmniejszone zostaną niekontrolowane straty energetyczne i cieplne w budynku.

Ile możesz zyskać już dziś montując rekuperację? Przede wszystkim wysokie oszczędności na inwestycji, możliwość zmniejszenia kosztów ogrzewania już w tym sezonie grzewczym o przeszło 95%, a co więcej - spokój i bezpieczeństwo w świecie wciąż zmieniających się przepisów.