Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest popularnym sposobem komunikowania się z policjantami. Dzięki niej możemy mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w naszej okolicy. Narzędzie to umożliwia zgłaszanie miejsc, gdzie łamane jest prawo. Na terenie powiatu zawierciańskiego od początku roku skorzystano z tego narzędzia prawie 360 razy.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje w całej Polsce od 2016 roku. Narzędzie to jest praktycznym komunikatorem pomiędzy społeczeństwem a policjantami. Głównym celem funkcjonowania KMZB jest poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez włączenie obywateli w wybrane działania Policji, ale także dostosowanie struktur organizacyjnych oraz działań Policji do zagrożeń wskazywanych przez społeczeństwo. Jest to też platforma umożliwiająca wymianę informacji o zagrożeniach.

Na terenie powiatu zawierciańskiego od początku tego roku z KMZB skorzystano 359 razy, z czego w 166 przypadkach zgłoszenia dotyczyły ruchu drogowego. W 24 sytuacjach mieszkańcy zgłosili niewłaściwą infrastrukturę drogową i 21 z nich wyeliminowano. Ponadto policjanci przyczynili się do rozwiązania 2 z 4 zgłoszonych problemów dotyczących złej organizacji ruchu. Największa ilość zgłoszeń związana była jednak z przekraczaniem dozwolonej prędkości. Policjanci otrzymali aż 138 zgłoszeń, z czego wyeliminowali 99. Mundurowi potwierdzili także 3 zgłoszenia dotyczące dzikich wysypisk śmieci, usytuowanych na terenie masywów leśnych. Także w związku z tymi informacjami podjęli stosowne czynności. Część ze zgłoszeń nie została potwierdzona.

Przypominamy!

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.